مشتریان شرکت در یک نگاه

8 سازمان زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن
9 سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
6 سازمان زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش
6 سازمان زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
3 سازمان زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شرکتهای زیرمجموعه منطقه آزاد کیش
بیش از 50 شرکت تولیدی و صنعتی
شرکت های زیرمجموعه منطقه آزاد کیش
بیش از 50 شرکت تولیدی و صنعتی
بیش از 10 شرکت بزرگ پیمانکاری
شرکت های بزرگ در صنایع غذایی
شرکت های بزرگ در صنایع دارویی
شرکت های بزرگ در صنعت فولاد
شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت
15 شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو
4 سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون
12 سازمان زیرمجموعه وزارت رفاه
43 سازمان زیرمجموعه وزارت کشور
3 سازمان زیرمجموعه وزارت بازرگانی
4 سازمان زیرمجموعه وزارت بهداشت
7 سازمان زیرمجموعه وزارت کار و امور تامین اجتماعی
13 سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
1سازمان زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6 سازمان زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران
9 سازمان زیرمجموعه وزارت راه و ترابری
12 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی