اخبار

در  راستای قدر دانی  از  اعتماد مشتریان وفادار شرکت روش سازان صنعت مورخ 1397/12/08 اقدام به برگزاری سمینار   آموزشی با موضوع مدیریت دانش و مدیریت تکنولوژی  در محل هتل ونوس تهران نمود. از این نوع همایش ها در برنامه های سال آتی نیز برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

در این همایش جمعی از  مدیران و کارشناسان شرکت های گاز استانی، شرکت های داروسازی، همراه اول و خودرو سازان حضور داشتند که به ارائه روش ها و اصول استقرار سیستم های مدیریت دانش و مدیریت تکنولوژی به صورت کاربردی پرداخته شد.