بابک گودرزی نژادرئیس هیئت مدیره و مدير بازاريابي

میزان تحصیلات
  • کارشناسی-صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها-دانشگاه آزاد تهران-1374
سوابق کاری
  • شرکت تی بی تی-مشاور حمل و نقل-5 ماه
  • شرکت سیماران-مسئول کنترل کیفیت-2 سال
  • شرکت فوژان فراز-عضو هیئت مدیره-1 سال
  • شرکت روش سازان صنعت-عضو هیئت مدیره-از سال 76 تاکنون
  • شرکت روش سازان صنعت-مدیرعامل-از سال 81 تا 93
  •  رئیس هیئت مدیره از سال 93 تا کنون

مشاور و مدرس سیستم مدیریت کیفیت ISO9000 و تکنیکهای مهندسی کیفیت، مشاور و مدرس مدل تعالی سازمانی و جوایز ملی کیفیت و بهره وری، مدير اجرای بیش از پنجاه پروژه در زمینه کیفیت، تعالی، بهره وری، فرآیندگرایی، استراتژی و…

سابقه برگزاری بیش از 500 سمینار، کارگاه و دوره آموزشی تخصصی در سازمانها و شرکتها، ارائه مقاله و سخنرانی و دریافت لوح تقدیر در کنفرانسهای مدیریت کیفیت، مدیران کیفیت، رهبری و ارزیاب جایزه مدیریت