سام صدوقیموسس شرکت

تحصیلات
  • لیسانس مهندسی صنایع-گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
سوابق کاری
  • مشاور و مدرس سیستم مدیریت یکپارچه
  • مشاور و مدرس مدل تعالی سازمانی EFQM
  • مدیر اجرایی بیش از دویست پروژه در زمینه کیفیت، تعالی، بهره وری، فرآیندگرایی، استراتژی و …

ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانسهای مدیریت کیفیت، مدیران کیفیت

ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران در سالهای 84 و 85 و سر ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران در سال 87

سابقه برگزاری بیش از 200 سمینار، کارگاه و دوره آموزشی تخصصی در سازمانها